OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
SERWIS

Prowadzimy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
oraz
przeglądy okresowe wszystkich przyrządów naszej produkcji:
  • Osmometrów 800CL / 800CLG
  • Krioskopów 800CL / 800CLG
  • Chlorimetrów 50CL (wersje 20/50/100/200µl)
  • Pulsoksymetrów 400HS
  • Pulsoksymetrów 400HSP
  • Czujników saturacji
  • Pipet kapilarnych typu FIX
  • Pipet kapilarnych typu TRIDENT
  • Dozowników butelkowych


Prowadzimy także serwis aparatury i sprzętu medycznego
innych producentów,
szczegółowe informacje dostępne pod numerem

telefonu: 22 789 40 99

e-mail:  serwis@tridentmed.pl

Przyrządy do naprawy wraz z zleceniem naprawy, należy przesłać do naszego Działu Serwisu na adres


TRIDENT MED s.c.
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa