OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ENGLISH VERSION     
MASKI KRTANIOWE LarySeal » WIADOMOŚCI OGÓLNE

MASKIKRTANIOWE

 

WIADOMOŚCI OGÓLNE


Redukcja ryzyka blokady 
Pełny widok głośni Pełna informacja na rurce maski
                                   
  • Maski krtaniowe przeznaczone są do intubacji pacjenta, w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych. Stosowane są w ratownictwie a także do dłuższych znieczuleń. Są alternatywa dla rurek intubacyjnych ( prostszy sposób zakładania maski )
  • Przy zakładaniu maski nie ma konieczności odginania głowy pacjenta - jest to przydatne przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego
  • Komfortowaprzyextubacji (również pacjentów nieświadomych) dzięki możliwości opróżnieniamankietuz powietrza ,
  • Dużeświatło maski zmniejsza ryzyko zatorów tkanek miękkich oraz pozwala na wykorzystanie endoskopu
  • Posiadają mankiet do nadmuchiwania z luźnym drenem zakończonym balonikiem z zaworem zwanym pilotem. Pilot posiada dodatkowe zabezpieczenie zaworu w postaci blokady, którą zdejmujemy przed użyciem produktu
  • Pilot maski posiada kod barwny odpowiadający rozmiarowi maski. Kolory te odpowiadają kolorom ze strzykawki do napełniania mankietu. Umożliwia to szybkie i prawidłowe jego napompowanie tak, aby był szczelny i nie uciskał tkanek miękkich. Strzykawka z kodami barwnymi do napełniania kołnierza maski więcej
  • Rurka główna maski zakończona jest klockiem antyzgryzowym oraz zawiera linię RTG. Dodatkowo naniesione są na nią parametry, pozwalające na szybkie dopasowanie maski dla konkretnego pacjenta: znak CE, symbol wskazujący w zależności od produktu na jednorazowy lub wielorazowy użytek, waga dedykowanego pacjenta, maksymalna objętość powietrza potrzebna do nadmuchania mankietu wraz z maksymalnym wygenerowanym ciśnieniem, nazwa wytwórcy, nazwa handlowa
  • Bezpieczeństwo podczas magazynowania i transportu zapewnia profilowane w kształcie maski, twarde, tworzywowe opakowanie
  • Wszystkie wymagane oznakowania nadrukowane są na części papierowej opakowania (dno), które dodatkowo jest profilowane w sposób ułatwiający szybki dostęp do produktu w rogu opakowania
  • Pakowane pojedynczo, sterylne.

Instrukcja zakładania maski krtaniowej:


Wykres pokazujący prawidłowe ułożenie maski:


Tabela rozmiarów maski dopasowanie rozmiaru do masy ciała z kolorami balonów:
Kolorom balonów odpowiadają kolory na strzykawce
Film o intubacji maska krtaniową


ROZMIAR MASKI KRTANIOWEJ DLA DZIECI


WIEK DZIECKA
ROZMIAR
0-1 miesiąca
1
1-12 miesięcy
1,5
1-5 lat
2
5-10 lat
2,5