OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
KRIOSKOPY » KRIOSKOP 800CLG

ENGLISH VERSION

KRIOSKOP 800CLG

 

Krioskop 800CLG  jest nowoczesnym cyfrowym przyrządem,umożliwiającym szybkie i dokładne oznaczenie temperatury zamarzania mikropróbek o objętości 100µl metodą pomiaru temperatury krystalizacji roztworu przechłodzonego z jednopunktową kalibracją wykonywaną przez użytkownika.ZGODNY Z POLSKĄ NORMĄ
PRZYRZĄD DO POMIARU PUNKTU ZAMARZANIA MLEKA
OKREŚLA % WODY DODANEJ DO MLEKA

Model 800CLG posiada bogaty interfejs użytkownika:

  • Możliwość obserwacji procesu zamarzania próbki

  z natychmiastową informacją o poprawności wyniku

  • Dostępna historia pomiarów wraz z wydrukiem pojedynczego

  wyniku lub wielu wybranych wyników pomiarów

  • Możliwość opisu wydruku wyniku
  • Panel serwisowy z testami serwisowymi
  • Wyświetlenia w jęz.polskim/angielskim/niemieckim/francuskim
  • Ustawienie daty i czasu 
  • Sterowanie mikroprocesorowe i wysokostabilne podzespoły
  • Elektroniczne zapewniają bardzo dużą niezawodność.


PROSTA OBSŁUGA

Badaną próbkę wprowadzamy pipetą do naczynka pomiarowego. Naczynko osadzamy w głowicy pomiarowej. Naciskając na głowicę umieszczamy naczynko w komorze chłodzącej. Pomiar rozpoczyna się automatycznie z chwilą uchwycenia głowicy przez elektromagnes. Po zakończeniu pomiaru, wyświetlany jest wynik w mOsm/kgH2O,a głowica z naczynkiem wraca do położenia początkowego.

 


Produkty dostępne w tej kategorii
kodnazwadodatkowe pliki ilość
7777-CLGKRIOSKOP 800CLG
dodaj do wyceny
7772Mieszadełko do krioskopu
dodaj do wyceny
7774Naczynka pomiarowe OSMO-KRIO op. 500szt
dodaj do wyceny
7773Roztwór kalibracyjny do krioskopu 0 stopni C
dodaj do wyceny
Sól fizjologiczna 0,9 NaCl, 0,533 stopnia C
dodaj do wyceny