OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
CHLORIMETRY » CHLORIMETR 50CL

ENGLISH VERSION

CHLORIMETR 50CL
-automatyczna praca

należy podać próbkę do roztworu roboczego, pozostałe pomiary przyrząd wykonuje automatycznie

- zastosowano sterowanie mikroprocesorowe i wysokostabilne podzespoły elektroniczne

- pomiary cechuje duża dokładność i wysoka powtarzalność wyników

- długoletnia trwałość działania i bezawaryjność

- bardzo niskie koszy eksploatacji

CHLORIMETR to niewielki i  prosty w  obsłudze analizator chlorków, umożliwiający szybkie 

i dokładne oznaczanie stężenia jonów Cl- w mikro próbkach o objętości 20ul, 50ul, 100ul lub 200ul.

ZASTOSOWANIA
Szeroki zakres aplikacji analizatora obejmuje medyczną diagnostykę laboratoryjną
( próby potowe przy diagnostyce mukowiscydozy ), przemysł spożywczy, 
przemysł farmaceutyczny.Dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego i podzespołów
elektronicznych o wysokiej  jakości, fabryczna kalibracja jest wyjątkowo stabilna, 
nie wymaga korekcji,a cały przyrząd  charakteryzuje  się bardzo dużą  niezawodnością.

 

PROSTA OBSŁUGA

Pipetą wprowadzamy próbkę do naczynka pomiarowego zawierającego roztwór roboczy. Pomiar rozpoczyna się i przebiega automatycznie dając po kilkunastu sekundach gotowy wynik końcowy. Przyrząd jest szczególnie przydatny do oznaczania stężenia jonów Cl-
w dużej ilości próbek. Program sterujący pracą Chlorimetru 50CL dokonuje ciągłej kontroli prawidłowości jego działania. Wystąpienie błędu sygnalizowane jest odpowiednim wyświetleniem .ZASTOSOWANIE w diagnostyce mukowiscydozy


 • Metoda oznaczania chlorków Chlorimetrem 50CL wykonanym w wersji z kalibracją na próbkę 200µl jest stosowana w badaniach mukowiscydozy.
 • W badaniu oznaczane jest stężenie jonów chloru w pocie chorego.
 • Norma wynosi 20-40 mmol/l. Za mukowiscydozą przemawia wynik w granicach 60-140 mmol/l.
Przygotowanie próbki:

 • Na czystą bibułę należy pobrać próbkę potu.
 • Próbkę pobiera się najczęściej za pomocą jontoforezy polikarpinowej.
 • Przez ok. 30 minut zbiera się na bibułę, pot ze skóry przedramienia, czoła lub pleców po wcześniejszej stymulacji gruczołów potowych.
 • Na podstawie różnicy między wagą bibuły czystej a wagą bibuły z potem określamy wagę potu próbki badanej w gramach.
 • Bibułę z potem zalewamy w naczynku 2 ml wody destylowanej, aby otrzymać roztwór potu.

Przygotowanie Chlorimetru 50cl/200el do pracy zgodnie z Instrukcją Obsługi:

 • Zdjąć naczynko pomiarowe z talerzyka.
 • Włączyć zasilanie Chlorimetru.50CL
 • Do naczynka pomiarowego nalać 10 ml roztworu roboczego.
 • Postawić naczynko z roztworem roboczym na talerzyku i podnieść do góry.
 • Przycisnąć przycisk MODE.
 • Po pojawieniu się na wyświetlaczu -C- oddozować do naczynka 200 ul roztworu kontrolnego.
 • Po pojawieniu się na wyświetlaczu 0.00 przyrząd jest gotowy do pracy.


Procedura pomiaru chlorków w pocie Chlorimetrem 50cl/200

 • Z naczynka z roztworem potu pobieramy próbkę 200 ul.
 • Wykonujemy 2-3 pomiary Chlorimetrem 50 cl /200 cl i obliczamy pomiar średni w mg/l.
 • Obliczamy wynik pomiaru w mmol/l ze wzoru:


WYNIK mmol/l = 0,02817 x pomiar średni mg/l x ( 1+(2/waga potu g) )Produkty dostępne w tej kategorii
kodnazwadodatkowe pliki ilość
9999Chlorimetr 50CL
dodaj do wyceny
9996Elektroda miareczkująca srebrna
dodaj do wyceny
9993Odczynnik stabilizujący
dodaj do wyceny
9991-200Roztwór kontrolny 1000mg/l
dodaj do wyceny
9991Roztwór kontrolny 100mmol/l
dodaj do wyceny
9992Roztwór podstawowy but. 1litr
dodaj do wyceny
9997Zespól elektrod wskaźnikowych
dodaj do wyceny