OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ENGLISH VERSION     
UKŁADY ANESTETYCZNE » Z ZASTAWKĄ NADMIAROWĄ APL DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI JEDNORAZOWE

UKŁADY ANESTETYCZNE Z ZASTAWKĄ APL

DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI


JEDNORAZOWEobwody do znieczuleń
 • Zastawka nadmiarowa –pozwala na usunięcie nadmiaru gazów, bez rozszczelniania układu anestetycznego,podczas znieczulenia.
 • Zastawka nadmiarowa APL Venticare jest wyposażona w otwór o zmiennej średnicy. Pozwala to na odprowadzenie nadmiaru gazów wydechowych i nadmiaru świeżych gazów, tak, aby utrzymane było stałe ciśnienie wewnątrz układu.

 • W układach dla dorosłych zastawka jest zamknięta dotąd dopóki ciśnienie wewnątrz układu oddechowego nie przekroczy 60 cm H2O, a w pediatrycznych 35 cm H2O.

 • Powyżej tego ciśnienia nóżka zastawki przesunie się ku górze, otwierając zawór i uwalniając nadmiar gazów. Gdy ciśnienie spadnie do stałego poziomu, zawór wróci na swoją poprzednią pozycję.

 • Mechanizm liniowy zastawki nadmiarowej, zapobiega nadmiernemu napełnieniu worka oddechowego. Utrzymuje minimalny opór wydechowy, co zapobiega pylicy i urazom dróg oddechowych.

   

   

  Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zastawki, należy ją sprawdzić przed użyciem w pozycji otwartej i zamkniętej.Nastawienie zastawki, podczas znieczulenia, zależy od szybkości przepływu świeżych gazów i typu układu anestetycznego. Zastawkę ustawia się poprzez zmianę pozycji okrągłego pokrętła. Zastawkę należy tak ustawić, aby worek oddechowy był wypełniony a gazy mogły być swobodnie wypuszczane. Złe nastawienie zastawki może spowodować przepełnienie lub nawet pęknięcie worka oddechowego.


 • PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

  CHARAKTERYSTYKA DLA ZASTAWKI DLA DOROSŁYCH

   

   

   Wszystkie zastawki są testowane.

        PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

  CHARAKTERYSTYKA DLA ZASTAWKI PEDIATRYCZNEJ

   

   

   Wszystkie zastawki są testowane.


EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
Nasze układy przeznaczone są do wykorzystania przez 7 DNI LUB 10 OPERACJI
 

Układy Oddechowe i Anestetyczne - firmy Flexicare, Instrukcja Obsługi Producenta:
"O ile zasady obowiązujące w szpitalu i lokalne wytyczne nie stanowią inaczej, układy oddechowe do znieczulenia dla dorosłych nadają się do ponownego użycia na wielu pacjentach, pod warunkiem zastosowania nowego filtra oddechowego Flexicare lub innego odpowiednio zatwierdzonego filtra antybakteryjnego / antywirusowego w układzie od strony pacjneta, dla każdego pacjenta. W takim przypadku układy oddechowe do znieczulenia Flexicare są zatwierdzone do używania przez okres 7 dni lub 10 operacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej . W przypadku używania bez ochrony filtra, układy oddechowe do znieczulenia dla dorosłych są jednorazowe."
Produkty dostępne w tej kategorii
kodnazwadodatkowe pliki ilość
038-01-256Dla dorosłych Mapleson A, dł. 1,6m; worek 2 l; układ Magilla
dodaj do wyceny
038-01-251Dla dorosłych Mapleson D, dł. 1,6m; worek 2 l; układ Baina
dodaj do wyceny
038-01-253Dla dorosłych Mapleson D, dł. 2,4m; worek 2 l; układ Baina
dodaj do wyceny
038-02-271Dla dzieci Mapleson C, dł. 1,6m; worek 0,5 l; układ Kuna
dodaj do wyceny
038-02-270Dla dzieci Mapleson C, dł. 1,6m; worek 1 l; układ Kuna
dodaj do wyceny
038-02-273Dla dzieci Mapleson F, dł. 1,6m; worek 0,5 l; układ Jacksona-Reesa
dodaj do wyceny