OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM I PROWADNICE » WIADOMOŚCI OGÓLNE

RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM

 

JEDNORAZOWE 
WYTWÓRCA: FLEXICARE Medical Ltd Wlk.Brytania

 • Rurki intubacyjne stosowane są przy intubacji pacjenta w celu podtrzymania drożności dróg oddechowych
 • Rurki Ventiseal charakteryzują się odpornością na zgniecenia, co sprawia, że światło rurki nie ulega zmianie i jest ona bezpieczna dla pacjenta
 • Koniec rurki jest łagodnie zaokrąglony z gładkimi brzegami
 • Wszystkie rurki posiadają otwór Murphiego
 • Na rurce umieszczone są dwa znaczniki liniowe, informujące o lokalizacji rurki poniżej strun głosowych pacjenta
 • Wzdłuż rurki znajduje się linia nieprzepuszczalna dla promieni RTG, która umożliwia prostą ocenę aktualnego położenia rurki, podczas wykonywania rentgena.
 • Rurki Ventiseal mają niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet
 • Przeznaczone są do krótko i długotrwałych operacji

 • Dzięki dużej powierzchni przylegania, nacisk mankietu na tchawicę jest zminimalizowany, co zapobiega ryzyku wystąpienia nekrozy 
 • Mankiet wykonany z PCV, który zgodnie z dostępną literaturą, jest mniej podatny na wzrosty ciśnienia z powodu dyfuzji podtlenku azotu.
  Anestezjologia, 2005, 60, strony 278-282 Dyfuzja tlenku azotu przez kołnierz maski laryngoskopowej jednorazowego użytku P.Maino, A.Dullenkopf, V.Bernet and M.Weiss 
 • WYCIĄG z tłum: nasze odkrycia w sposób klarowny pokazują, że maski laryngoskopowe jednorazowego użytku wykonane z PCV są mniej podatne na wzrosty ciśnienia kołnierza z powodu dyfuzji podtlenku azotu, niż te wykonane z silikonu
  KONKLUZJA: odkryliśmy, że na podatność na wzrosty ciśnienia kołnierza z powodu N2O w maskach laryngoskopowych jednorazowego użytku ma głównie wpływ rodzaj materiału, z którego wykonany jest kołnierz, ze znaczącymi zaletami dostrzeganymi w kołnierzach wykonanych z PCV w porównaniu z silikonem

 • Oferujemy Państwu rurki ustno nosowe, anatomiczne ustne i zbrojone, a także polarne: południowe ustne i północne nosowe


WZÓR NA GŁĘBOKOŚĆ WPROWADZENIA RURKI INTUBACYJNEJ U DZIECI:

INTUBACJA PRZEZ USTA: głębokość w cm = wiek / 2+12
INTUBACJA PRZEZ NOS: głębokość w cm = wiek / 2+15



WZÓR NA WAGĘ W KG U DZIECI:

Dzieci > 1 roku
( wiek + 4 ) x 2
1 rok
10 kg
6 miesięcy
7 kg
Noworodki
3-4 kg


ROZMIAR RURKI INTUBACYJNEJ DLA DZIECI:

PACJENT
RURKA BEZ MANKIETU
RURKA Z MANKIETEM
Wcześniak
2.5-3.0
nie stosuje się
Noworodki urodzone o czasie
3,5
nie stosuje się
Niemowlęta
3,5-4,0
3,0-3,5
Dzieci 1-2 lata
4,0-4,5
3,5-4,0
Dzieci >2 lat
wiek/4+4
wiek/4+3,5