NOWOŚCI
UKŁAD ODDECHOWY ANESTETYCZNY Z FILTREM PRZECIWBAKTERYJNO PRZECIWWIRUSOWYMUkład oddechowy-anestetyczny 038-01-106P/365 - z filtrem oddechowym

Jest to kompletny, natychmiast gotowy do użytku układ dla dorosłych - 22mm.
Jego atutem są rury "pamiętające kształt" z których jest zbudowany. Pozwalają one na regulowanie długości układu w zakresie do 2m - rury główne i do 1,5m rura dodatkowa. Ponadto można nadać im kształt, bez zmniejszania średnicy przepływu, tak aby ich ułożenie było wygodne dla operatora i dla pacjenta.
Układ wyposażony jest także w 2 litrowy worek oddechowy i kominek z portem do kapno.
Układ ten obecnie oferujemy Państwu w komplecie z filtrem p/bakteryjno p/wirusowym.

Czytaj więcej

Teraz w PROMOCJI - tutaj
UKŁAD INTELIFLO
Układ jest zbudowany z jednej rury, podzielonej wewnątrz wzdłuż jej długości przegrodą, tak że na całym przebiegu rura jest dwuświatłowa - część na wdech i część na wydech
Układ INTELIFLO jest lżejszy od analogicznych układów dwururowych lub tzw. "rura w rurze" o ok. 30%, co zmniejsza ryzyko "pociągania"
Układ od strony pacjenta jest zakończony kominkiem -wyeliminowanie łącznika Y zmniejsza martwą przestrzeń.

Czytaj wiecej
UKŁADY DO RESPIRATORÓW TRANSPORTOWYCHJest to podstawowy, jednorurowy I jednoświatłowy układ o długości 1,6 metra. Zbudowany jest z rury gładkiej w środku ze zbrojeniem zewnętrznym. Układ posiada umocowany na przebiegu rury ( za pomocą odłączalnych obejm ) linię sterowania zastawką wydechową ( grzybkową ). Przy pacjencie znajduje się zastawka wydechowa, port kapno i uchwyt. Układ zakończony jest czerwonym kapturkiem bezpieczeństwa.
Czytaj wiecej
MASKI KRTANIOWE Z TRZEMA KANAŁAMI LarySeal PRO
Jest to maska nowej generacji do bezpiecznego i skutecznego udrażniania dróg oddechowych.
Posiada trzy kanały: kanał gastryczny ze standardowym wejściem do drenu ssaka, kanał do intubacji rurką intubacyjną i kanał do pompowania mankietu maski wtopiony na całej długości rurki.
Czytaj więcej
Laryngoskopy LED jednorazowego użytku BriteProSolo
BritePro Solo to kompletny sterylny laryngoskop, składający się z jednorazowego uchwytu ze źródłem światła LED i łyżki światłowodowej jednorazowego użytku     
Laryngoskop jest sterylny, szczelnie zapakowany i natychmiast gotowy do użycia
Emituje jasne, skoncentrowana światło o wysokiej intensywności.

Strona dedykowana BriteProSolo

Czytaj więcej

POPULARNE PRODUKTY
UKŁAD RESUSCYTACYJNY DLA DOROSŁYCH J.UŻ.
Układy resuscytacyjne jednorazowe przeznaczone są do ręcznej wentylacji pacjenta
Układy mają lekką konstrukcję, zawory o niskim oporze i szybko rozprężający się worek - zapewnia to łatwość resuscytacji nawet przy długotrwałej wentylacji pacjenta.
Tekstura worka oraz pasek przy resuscytatorze dla dorosłych zapewniają pewny uchwyt, także w rękawicach i warunkach wysokiej wilgotności. Ponadto pasek umożliwia wentylację jedna ręką.
Układ składa się z worka samorozprężalnego, zastawki nadciśnieniowej, maski anestetycznej, worka rezerwuarowego, drenu tlenowego, obrotowego kominka pacjenta.
Czytaj więcej

Teraz w PROMOCJI - tutaj
UKŁAD PODSTAWOWY DO RESPIRATORA
Układy zbudowane są z elastycznych rur karbowanych, rur rozciągalnych o zmiennym kształcie lub gładkich w środku, wykonanych z elastycznego i odpornego na zgniecenia materiału
Układ od strony pacjenta zakończony jest łącznikiem Y 22M/15F, a od strony aparatu do znieczulenia końcówkami ząbkowanymi 22F i dodatkowo przejściówki 22M
Końcówki wykonane są z miękkiego, lekkiego i elastycznego materiału, zapewniającego szczelność połączenia
Łącznik Y od strony pacjenta, można połączyć z przedłużeniami, rurkami intubacyjnymi, maskami krtaniowymi i maskami anestetycznymi
Czytaj wiecej

RURY ELASTYCZNE KARBOWANE W ZWOJACH
Rury karbowane w zwojach przeznaczone są do aerozoloterapii, terapii hiperbarycznej, respiratorów i aparatów do znieczulenia dla dzieci 15 mm i dla dorosłych 22 mm
Pakowane są w 50 metrowych zwojach w pudełku z dyspenserem
Posiadają odcinki ze złączami do cięcia co ok. 0,2 m lub 0,4 m i wielokrotność tych wymiarów
Na złączach między odcinkami, znajdują się dwie końcówki, które po przecięciu montowane są na "klik"

Czytaj więcej
UKŁAD OKRĘŻNY PEDIATRYCZNY

Kod katalogowy 038-02-180F


Układ okrężny pediatryczny zbudowany z rury wdechowej i wydechowej - 15 mm, o regulowanej długości ( od 80 do 150 cm ), z rur karbowanych"pamiętających" kształt, tak że można ułożyć je w pozycji wygodnej dla pacjenta i operatora nie zakłócając przepływu gazów.


Układ od strony pacjenta zakończony jest łącznikiem Y 22M/15F, a od strony aparatu do znieczulenia końcówkami ząbkowanymi 22F. Końcówki wykonane są z miękkiego, lekkiego i elastycznego materiału, zapewniającego szczelność połączenia.


Łącznik Y od strony pacjenta połączony jest z kominkiem, posiadającym port do kapno.

 

W skład układu wchodzi dodatkowa rura do worka ( od 80 do 120 cm ) i worek oddechowy zamknięty o pojemności 1litra.

Czytaj więcej

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UKŁADÓW ODDECHOWYCH I ANESTEZJOLOGICZNYCH FIRMY FLEXICARE

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
Nasze układy przeznaczone są do wykorzystania przez 10 OPERACJI - max 7 dni

 

Układy Anestetyczne - firmy Flexicare, Instrukcja Obsługi Producenta:
"O ile zasady obowiązujące w szpitalu i lokalne wytyczne nie stanowią inaczej, układy oddechowe do znieczulenia dla dorosłych nadają się do ponownego użycia na wielu pacjentach, pod warunkiem zastosowania nowego filtra oddechowego Flexicare lub innego odpowiednio zatwierdzonego filtra antybakteryjnego / antywirusowego w układzie od strony pacjenta, dla każdego pacjenta. W takim przypadku układy oddechowe do znieczulenia Flexicare są zatwierdzone do używania przez okres 10 operacji - max 7 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej . W przypadku używania bez ochrony filtra, układy oddechowe do znieczulenia dla dorosłych są jednorazowe."

Układy oddechowe dla jednego pacjenta, mogą być stosowane przez 30 dni.


PROWADNICE DO TRUDNYCH INTUBACJI - BOUGIE
Przeznaczone są do użycia w czasie trudnych procedur intubacji. Prowadnica o średnicy 3,3mm - dedykowana jest do rurek intubacyjnych dziecinnych, a prowadnica o średnicy zewnętrznej 5,0 mm - do rurek dla dorosłych. Prowadnice maja zaokrągloną końcówkę co pozwala na bezpieczne jej włożenie bez uszkadzania tkanek miękkich.
Prowadnica jest elastyczna co ułatwia jej prawidłowe rozmieszczenie i dokładne wyczucie pierścieni tchawicy oraz łatwe usuwanie po zaintubowaniu. Produkt jest sterylny co zapobiega zakażeniom krzyżowym. Wyraźne znakowanie prowadnicy pokazuje głębokość jej umieszczenia i umożliwia prawidłowe rozmieszczeni.